Mateřská škola Rastislavova Staré Město

Projekty

  • V MŠ probíhá projekt Obědy do škol VI (2023-2024)
  • MŠ se v roce 2023 - 2025 zapojila do projektu Zdravé děti s úsměvem. Věnujeme se oblastem: zubní péče a dentální hygiena, zdravá výživa a fyzioterapie. Jeden cyklus trvá 3 roky. https://www.izsu.cz/projekt-zdrave-deti-s-usmevem .
  • Spolupráce s MPSV- Úřadem práce v Uherském Hradišti v rámci projektu na vytvoření pracovního místa - Veřejně prospěšné práce (VPP), dozor u vchodu v naší MŠ.
  • Naše školka se zapojila do rozvojového programu MŠMT Šablony I, Šablony II a Šablony III.
  • Projekt Podpora logopedické prevence přinesl dětem nové pomůcky, knihy, logopedický sborník.
  • Zapojili jsme se do programu MŽP v rámci zbudování Přírodní zahrady v roce 2019.
  • V MŠ probíhá projekt, který vede děti ke sportu a fyzické aktivitě - Se Sokolem do života.




Přílohy

Akce a události

zítra LOGOPEDIE INDIVIDUÁLNÍ

zítra ŠKOLÁČEK- GRAFOMOTORIKA odpoledne Berušky

zítra STROM PRO ZVÍŘÁTKA, krmítko pro ptáky

Všechny události »

Pracovní listy pro děti

Nabídka logopedie »